Τελευταία Νέα


Εκπαιδεύσεις Μελισσοκομίας - Μαιος 2016

Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος από άτομα διαφόρων κλάδων και ενδιαφερόντων σε θέματα που αφορούν τη μελισσοκομία, το γραφείο μας προσφέρει ένα πρόγραμμα εκπαιδεύσεων που αφορά άτομα που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις στη μελισσοκομία.

Σκοπός του προγράμματος, είναι ο ανερχόμενος μελισσοκόμος να αποκτήσει τις κυριότερες και σημαντικότερες γνώσεις, οι οποίες θα τον βοηθήσουν στην καλύτερη και ομαλότερη οργάνωση, ανάπτυξη και διαχείριση του μελισσοκομείου.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις πιο κάτω ενότητες:

  •  Εισαγωγή στη μελισσοκομία
  •  Σωστή επιθεώρηση μελισσιού
  •  Βιολογία της μέλισσας
  •  Ασθένειες μελισσών
  •  Μελισσοκομικοί χειρισμοί
  •  Εκμετάλλευση προϊόντων κυψέλης
  •  Τρύγος – Μέλι
  •  Πρακτική Άσκηση

Τα μαθήματα ως επί το πλείστον πραγματοποιούνται Σάββατο πρωί και Τετάρτη απόγευμα. Το κάθε τμήμα λειτουργεί με μικρό αριθμό ατόμων για την καλύτερη λειτουργία του. Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα €120. Με το πέρας των μαθημάτων ο κάθε εκπαιδευόμενος θα αποκτήσει «Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Μαθημάτων Μελισσοκομίας». Για δηλώσεις συμμετοχής ή πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Μελισσοκόμων στο 22-420051.


Προκήρυξη Μελισσοκομικού Προγράμματος 2014-2016 για το έτος 2015
04 Απριλίου 2015

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας, ανακοινώνουν την προκήρυξη του Μελισσοκομικού Προγράμματος 2014-2016 για το έτος 2015, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, τον Καν. (ΕΚ) με αριθμό 917/2004 της Επιτροπής με τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους, την απόφαση της Επιτροπής C(2013) 5126 ημερομηνίας 12.08.2013 και την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 74.889 ημερομηνίας, 10.04.2013. Το Μελισσοκομικό Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 50% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων και ποσοστό 50% από Εθνικούς Πόρους.

Το 2015 αποτελεί το δεύτερο έτος εφαρμογής του τριετούς προγράμματος που προκηρύσσεται και οι ενέργειές του αρχίζουν από την 1η Σεπτεμβρίου 2014 και τελειώνουν στις 31 Αυγούστου 2015.
Οι συνολικές διαθέσιμες πιστώσεις για το έτος 2015, ανέρχονται στις € 193.876.
Η υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή στο Μελισσοκομικό Πρόγραμμα για το έτος 2015 θα πραγματοποιείται στα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για τις πιο κάτω Δράσεις παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα:


Responsive image

Αιτήσεις που θα παραλαμβάνονται μετά τις 23 Μαρτίου 2015, θα σφραγίζονται ως εκπρόθεσμες και δε θα λαμβάνονται υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το ενιαίο έντυπο αίτησης καθώς και το ενημερωτικό έντυπο από τα Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία, την ιστοσελίδα www.moa.gov.cy/da του Τμήματος Γεωργίας και την ιστοσελίδα www.capo.gov.cy του ΚΟΑΠ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι δικαιούχοι μπορούν να αποταθούν στα πιο κάτω Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας:

Responsive image

Περισσότερες πληροφορίες στο τμήμα Γεωργίας (link).


Εκπαιδεύσεις Αρχάριων Μελισσοκόμων 28/01/2015 (16:00 - 20:00) και Σάββατο 31/01/2015 (9:00 - 13:00).

Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος από άτομα διαφόρων κλάδων και ενδιαφερόντων σε θέματα που αφορούν τη μελισσοκομία, το γραφείο μας προσφέρει ένα πρόγραμμα εκπαιδεύσεων που αφορά άτομα που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις στη μελισσοκομία. Σκοπός του προγράμματος, είναι ο ανερχόμενος μελισσοκόμος να αποκτήσει τις κυριότερες και σημαντικότερες γνώσεις, οι οποίες θα τον βοηθήσουν στην καλύτερη και ομαλότερη οργάνωση, ανάπτυξη και διαχείριση του μελισσοκομείου. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τις πιο κάτω ενότητες:

 • Εισαγωγή στη μελισσοκομία
 • Σωστή επιθεώρηση μελισσιού
 • Βιολογία της μέλισσας
 • Τροφοδότηση μελισσών
 • Ασθένειες μελισσών
 • Μελισσοκομικοί χειρισμοί
 • Εκμετάλλευση προϊόντων κυψέλης
 • Τρύγος – Μέλι
 • Μελισσοθεραπεία – Αλλεργίες
 • Πρακτική Άσκηση
Τα μαθήματα ως επί το πλείστον πραγματοποιούνται Σάββατο πρωί και Τετάρτη απόγευμα. Το κάθε τμήμα λειτουργεί με μικρό αριθμό ατόμων για την καλύτερη λειτουργία του. Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα €120. Με το πέρας των μαθημάτων ο κάθε εκπαιδευόμενος θα αποκτήσει «Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Μαθημάτων Μελισσοκομίας». Για δηλώσεις συμμετοχής ή πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στον Παγκύπριο Σύνδεσμο Μελισσοκόμων στο 22-420051.


Αναθεώρηση Μητρώου Μελισσοκόμων του Τμήματος Γεωργία για την περίοδο. 19/09/2014

Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ανακοινώνει ότι θα προβεί σε νέα καταγραφή των μελισσιών για την περίοδο 2014 - 2015, με σκοπό την αναθεώρηση του Μητρώου Μελισσοκόμων. Σ' όλους τους εγγεγραμμένους μελισσοκόμους θα σταλεί επιστολή, στην οποία θα επισυνάπτεται το σχετικό έντυπο δήλωσης των στοιχείων (Τύπος Γεωργίας 320). Καλούνται όλοι οι κάτοχοι κυψελών και εγχώριων τζιβερτιών ή νέοι μελισσοκόμοι που πιθανόν να μη λάβουν επιστολή από το Τμήμα Γεωργίας, να απευθυνθούν στα Επαρχιακά ή Περιφερειακά Γεωργικά Γραφεία της Επαρχίας τους για συμπλήρωση του σχετικού εντύπου. Σημειώνεται ότι το εν λόγω έντυπο θα είναι διαθέσιμο και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας www.moa.gov.cy/da Τελευταία ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων ορίζεται η 24η Οκτωβρίου 2014.


Διοργάνωση επαφών και εκδηλώσεων σε σχέση με τις προοπτικές του Μελισσοκομικού Τομέα στην Κύπρο. 15/10/2014

Το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Μελισσοκόμων διοργανώνουν μεταξύ 9 - 15 Νοεμβρίου 2014 σειρά επαφών και εκδηλώσεων σε σχέση με τις προοπτικές του Μελισσοκομικού Τομέα στην Κύπρο. Οι προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις εντάσσονται στα πλαίσια της ενημέρωσης του μελισσοκομικού κόσμου και θα περιλαμβάνουν: Επιτόπιες επισκέψεις σε μελισσοκομεία της Κύπρου και συζήτηση με μελισσοκόμους. Διοργάνωση εργαστηρίου σε σχέση με τους εχθρούς και τις ασθένειες των μελισσών με τη συμμετοχή των Λειτουργών των Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με τη συμμετοχή των μελισσοκόμων σε σχέση με θέματα που απασχολούν το μελισσοκομικό τομέα στην Κύπρο. Καλείται ο Κύπριος μελισσοκόμος να συμμετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που θα πραγματοποιηθεί στο Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού στις 15 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 09.00 π.μ. Στις πιο πάνω εκδηλώσεις θα συμμετέχουν αρμόδιοι Λειτουργοί του Υπουργείου και ο ειδικός εμπειρογνώμονας Dr Marc Edouard Colin.


Αναθεώρηση Μητρώου Μελισσοκόμων του Τμήματος Γεωργία για την περίοδο. 19/09/2014

Το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ανακοινώνει ότι θα προβεί σε νέα καταγραφή των μελισσιών για την περίοδο 2014 - 2015, με σκοπό την αναθεώρηση του Μητρώου Μελισσοκόμων. Σ' όλους τους εγγεγραμμένους μελισσοκόμους θα σταλεί επιστολή, στην οποία θα επισυνάπτεται το σχετικό έντυπο δήλωσης των στοιχείων (Τύπος Γεωργίας 320). Καλούνται όλοι οι κάτοχοι κυψελών και εγχώριων τζιβερτιών ή νέοι μελισσοκόμοι που πιθανόν να μη λάβουν επιστολή από το Τμήμα Γεωργίας, να απευθυνθούν στα Επαρχιακά ή Περιφερειακά Γεωργικά Γραφεία της Επαρχίας τους για συμπλήρωση του σχετικού εντύπου. Σημειώνεται ότι το εν λόγω έντυπο θα είναι διαθέσιμο και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας www.moa.gov.cy/da Τελευταία ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων ορίζεται η 24η Οκτωβρίου 2014.


Αποφυγή ψεκασμών μελισσοτοξικών σκευασμάτων στο στάδιο ανθοφορίας των δέντρων μέχρι και την καρπόδεση. 19/09/2014

Το Τμήμα Γεωργίας ενόψει της ανθοφορίας των οπορωφόρων δέντρων καθώς και της μεταφοράς μελισσιών κοντά σε δενδρώδεις καλλιέργειες, επιθυμεί να πληροφορήσει ότι πρέπει να αποφεύγονται οποιοιδήποτε ψεκασμοί μελισσοτοξικών σκευασμάτων στο στάδιο ανθοφορίας των δέντρων μέχρι και την καρπόδεση. Η συμμόρφωση με τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής αποτελεί πλέον υποχρέωση όλων των καλλιεργητών. Επιβάλλεται η προσεχτική ανάγνωση της ετικέτας του φυτοπροστατευτικού προϊόντος πριν από την εφαρμογή του. Η μη τήρηση των οδηγιών της ετικέτας οποιουδήποτε σκευάσματος αποτελεί αδίκημα σύμφωνα με τον Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμο του 2011. Το Τμήμα Γεωργίας υπενθυμίζει ότι οι μελισσοκόμοι έχουν την υποχρέωση να αναγράφουν σε κάθε μελισσοκομείο το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνο τους. Επίσης στο πίσω μέρος της κάθε κυψέλης πρέπει να υπάρχει η ενδεδειγμένη σήμανση όπως ορίστηκε από το Τμήμα Γεωργίας (Αρχικά Επαρχίας Λ, ΛΕ, ΛΑ, Π, Α - Αρ. Μελισσοκομικού Μητρώου - Αρ. Κυψέλης) για εύκολη αναγνώριση και ταυτοποίηση του κατόχου: π.χ. Λ - 155 - 10 Στις περιπτώσεις που απαιτείται η απομάκρυνση του μελισσοκομείου για οποιοδήποτε λόγο από την περιοχή, να ενημερώνεται άμεσα το Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο για τη σχετική σήμανση που αναγράφεται στις κυψέλες, προκειμένου να εντοπιστεί ο κάτοχος των κυψελών. Τηλέφωνα επικοινωνίας: Κλάδος Προστασίας Φυτών και Μελισσοκομίας: 22408535, 22408534 Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λευκωσίας : 22819704 Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού : 25803900 Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας : 24202840 Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Αμμοχώστου : 23812130 Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου : 26804600 Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πιτσιλιάς : 25874031